”Extremt varma hav det nya normala”

Marina ekosystem utsätts allt oftare för värmeböljor, konstaterar forskare som har studerat havstemperaturer från år 1870 och framåt.

Publicerad
blekta koraller
Koraller riskerar att dö när temperaturen i haven stiger, som här i Wakatobi National Park i Indonesien.
Bild: Getty images

Höga ytvattentemperaturer i världshaven kan vara förödande för tropiska korallrev som riskerar att blekna och dö. Temperaturökningen kan dessutom förskjuta hela stormsystem, öka förekomsten av skadliga algblomningar och påverka olika djurarters migrations- och häckningsmönster.

Amerikanska forskare har studerat ytvattentemperaturer i de stora världshaven från år 1870 och framåt. I en ny studie slår de fast att marina ekosystem allt oftare utsätts för värmeböljor. När forskarna sammanställde temperaturerna från 2019 klassades 57 procent av världshaven som extremt varma. Under den andra industriella revolutionen var motsvarande siffra bara 2 procent.

Leende ung man i mörk pikétröja
Kisei Tanaka, marinbiolog.

– Detta har blivit det nya normala. Klimatförändringar är inte ett avlägset framtidsscenario, det sker här och nu medan vi pratar, säger Kisei Tanaka, som är en av huvudförfattarna och som arbetar som marinbiologiforskare vid National oceanic and atmospheric administration i USA.

Påverkar torsk och vithaj

Resultaten om temperaturen i världshaven är publicerade i den vetenskapliga tidskriften PLOS. Kisei Tanaka pekar ut 2015, 2016 och 2019 som några år då högst temperaturer registrerades i världshaven.

Sett i ett lokalt perspektiv kan det dock finnas avvikelser. Exempelvis värmdes Mainebukten i USA upp snabbare än 99 procent av övriga delar av världshaven mellan åren 2004 och 2013, något som bland annat slog hårt mot torskbeståndet. En värmebölja i Stilla havet mellan 2014 och 2016 påverkade unga vithajar negativt.

– Vår studie bidrar med ett ramverk som kan hjälpa till att bättre visualisera de dramatiska klimatdrivna förändringar som för närvarande sker i marina system, säger Kisei Tanaka.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor