”Vi behöver inte ge upp om klimatet”

Publicerad
Vad kan en ekonom veta – och tillföra – om klimatförändringarna? Dessa skeptiska frågor bär man som läsare med sig när man öppnar denna bok, och Klas Eklund börjar därför i uppförsbacke. Men tveksamheten släpper. Boken ger en uppdaterad och välbalanserad bild av den globala uppvärmningen och dess orsaker, är dessutom trevligt skriven och snyggt och ändamålsenligt illustrerad. Den sakliga stilen som tar läsaren på allvar känns igen från Eklunds klassiker Vår ekonomi. Klas Eklunds viktigaste bidrag är hans praktiska synpunkter på åtgärder. Det räcker inte att anta högtidliga resolutioner om utsläppsmål eller att utveckla ny energisparande högteknologi. Vad som också krävs är sanktioner och incitament – eller på vanlig svenska: piskor och morötter. Bokens två avslutande kapitel borde vara obligatorisk läsning för Köpenhamnskonferensens svenska delegation, och för övrigt för alla som vill känna sig brett informerade om klimatdebatten.

Vårt klimat

Klas Eklund
Norstedts Akademiska

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor