Bönderna invandrade

Jordbrukstekniken spreds över Europa via folkvandringar och inte genom idéspridning.
Publicerad

– Våra data visar att dagens skandinaver inte är direkta ättlingar till de jägare-samlare som bodde här under stenåldern, säger Petra Molnar vid Osteologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Detta måste tolkas som att det förekommit åtminstone någon form av migration till Skandinavien och att den troligen inleddes i samband med bondestenåldern för omkring 6 000 år sedan.

Tillsammans med sina kolleger vid Uppsala och Stockholms universitet har Petra Molnar analyserat dna från olika stenålderslämningar och sett att den ursprungliga befolkningen försvann i samband med jordbrukets uppkomst.

Deras studie får stöd av en liknande brittisk-tysk studie, där man analyserat dna från stenåldersbosättningar på kontinenten. Den visar att genuppsättningen förändrades för 7 500 år sedan i och med jordbrukets ankomst till Centraleuropa.

Men dagens européer är inte direkt ättlingar till de bönder som invandrade med den nya tekniken – det finns enligt de tyska forskarna i dag dna-typer i Europa som inte kan hittas hos de invandrande jordbrukarna. De hoppas att ytterligare forskning ska kunna klarlägga denna fråga, men tror att förändringarna skedde för mycket länge sedan, när befolkningen i Europa var relativt liten.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor