Dåliga chefer är en hälsorisk

Publicerad

En chef som upplevs som dålig ökar såväl sjukfrånvaron som risken för exempelvis hjärtinfarkt. Det visar en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet som bygger på data från nära 20000 personer i fem länder i Europa, inklusive Sverige. Personerna fick rapportera om sin hälsa och sjukfrånvaro, samt hur de upplever ledningen på sina arbetsplatser.

Resultaten visar även en länge kvardröjande effekt. För män ökade risken för hjärtinfarkt med hela 25 procent för den som varit missnöjd med sin chef, och denna risk kvarstod i tio år efter att den negativa situationen ändrats.

Forskarna har kontrollerat för tänkbara alternativa orsaker, men inte hittat några.

– Det finns ett samband mellan hur anställda upplever sina chefer och hur de mår psykiskt och fysiskt, inte bara under den tid som de arbetar tillsammans med chefen i fråga, utan även senare i livet, säger Anna Nyberg, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor