En hemmafru löser inte vardagspusslet

När kvinnor yrkesarbetar och pappor engagerar sig minskar stressen i hemmet och konflikterna blir färre.

I länder där kvinnor huvudsakligen ansvarar för familjen är stressen större än i länder med jämnare könsfördelning i hemmet. Det visar en jämförelse mellan 20 olika välfärdsländer, i Europa, Japan, USA och Australien.

– Det verkar som om konflikterna i hemmet minskar när pappor engagerar sig mer i hemmet, är pappalediga mer och ger barnen mer tid, säger Tommy Ferrarini vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

Den svenska tvåförsörjarmodellen har enligt honom flera positiva sidor. Vi har färre fattiga barn och högt barnafödande, vilket ger långsiktig hållbarhet. I länder med mer traditionella könsroller står man inför demografiska svårigheter i takt med att kvinnor utbildar sig och gör karriär. Kvinnorna väljer bort barn, eftersom det innebär att de måste vara hemma länge. Därför är födelsetalen mycket låga i Sydeuropa och Japan.

– På det hela taget fungerar alltså vår föräldraförsäkring och barnomsorg rätt bra – även om väl inget är gott nog åt ens egna barn, säger Tommy Ferrarini. Arbetstiden har generellt ingen större påverkan på stressnivån.

– Vi har inte hittat något samband mellan utbrett yrkesarbete bland kvinnor och mer stress eller konflikter i familjen när det gäller arbete och familj, säger Ingrid Esser vid Institutet för social forskning.

Studien visar också att även i länder som Sverige och Norge, där tvåförsörjarmodellen är etablerad, delas hushållsarbetet inte lika mellan könen.

– Våra resultat kanske sticker i ögonen på dem som kämpar med dagislämningar, vab-dagar och heltidsjobb, säger Tommy Ferrarini. Och de flesta är stressade. Samtidigt verkar det inte finnas någon bättre modell – det ser vi när vi jämför med andra länder.

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor