**Par i pristagare**. Två amerikanska forskare fick dela på ekonomipriset.
Bild: Denise Applewhite

Ekonomipris för forskning om orsak och verkan

Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gick i år till Thomas Sargent vid New York university och Christopher Sims vid Princeton university.

De har presenterat metoder för att besvara orsakssamband mellan ekonomisk politik och olika ekonomiska variabler som BNP, inflation, investeringar och sysselsättning. Deras forskningsresultat kompletterar varandra – de har aldrig publicerat något tillsammans. Deras pionjärarbeten från 1970- och 80-talen är i dag självklara redskap inom såväl beslutsfattande som makroekonomisk forskning.

En svensk forskare, Roine Vestman, hade Thomas Sargent som handledare under sin forskarutbildning i USA. Han beskriver Nobelpristagaren som upptagen och krävande – men även mycket entusiasmerande. Mest uppskattade han Thomas Sargents tisdagskvällar, då ett antal doktorander samlades över en pizza för att dissekera en vetenskaplig uppsats, skriver Roine Vestman på bloggen Ekonomistas.se.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor