En myt att svenska ungdomar inte är intresserade av politik

Den senaste europeiska mätningen av politiskt intresse ger Sverige högsta betyg. I botten ligger forna kommunistländer.
Publicerad
**Värnar demokratin**. I september startade Henrik Ekengren Oscarsson Demokratifonden.
Bild: Ola Kjelbye

Yngre svenskar, 18–30 år, tillhör de mest politiskt intresserade i Europa, enligt en mätning från Europeiska valundersökningen. Resultatet stämmer med flera andra undersökningar av det politiska intresset.

– De larmrapporter vi sett om svenska ungdomars bristande demokratiintresse är överdrivna, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Han pekar på att det finns ett tydligt samband mellan dessa siffror och valdeltagandet i åldersgruppen.

Henrik Ekengren Oscarsson är själv engagerad i demokratifrågor. På 90-årsdagen av den allmänna rösträttens införande, den 12 september 2011, startade han Demokrati­fonden. Fondens mål är att stödja debatt, information, utbildning och forskning om demokratin och rättsstaten i Sverige.

– Demokratin kan aldrig tas för given, den måste vinnas för varje generation. Om tio år fyller vår demokrati 100 år. Det måste vi uppmärksamma! säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Läs mer på www.demokrati­fonden.se, som även finns på Facebook.

###Politiskt intresse bland unga

**Land – Andel som är intresserade av politik (procent)**

* Österrike 72

* Danmark 72

* Sverige 67

* Tyskland 59

* Italien 57

* Grekland 55

* Malta 54

* Cypern 53

* Slovenien 52

* Nederländerna 52

* Storbritannien 51

* Irland 49

* Luxemburg 48

* Spanien 47

* Frankrike 47

* Finland 40

* Portugal 40

* Lettland 37

* Belgien 37

* Ungern 36

* Polen 35

* Bulgarien 31

* Estland 31

* Litauen 29

* Rumänien 26

* Tjeckien 22

* Slovakien 17

*Källa: European election studies*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor