Träden som myt och verklighet

Publicerad
En vacker bok som bjuder på vandring bland världens träd med korta nedslag och berättelser om träd och identitet, träd och liv, träd och tid, träd och hälsa. Det allra längsta avsnittet handlar om träd och tro. Många religioner knyter an till speciella träd som verklighet och metafor. Och det är klart – träd väcker existentiella tankar och vördnad inför något som består. ”Inför trädet är man liten. En kortlivad existens, vid jämförelse. Ställd inför denna tysta storhet, som lever sitt liv i trygga cykler i en oändlighet som sträcker sig både framåt och bakåt, kan man erfara en känsla av ödmjukhet som har en andlig dimension.” Boken innehåller också en hel del fakta om träd runtom i världen, några mer uppseendeväckande än andra. Som den om evighetsgranarna – världens äldsta nu levande träd, två granar som växer i Sverige! De är över 9 500 år gamla. Den ena rotade sig på Sonfjället i Härjedalen, den andra återfanns på Fulufjället i Dalarna. Båda granarna är oansenliga, lite klena åldringar vars livsfilosofi varit att ligga lågt, skriver Christel Kvant. Under svåra tider med snö och bistrare klimat kunde de då överleva som buskar. Och de lever än. Fast även döda träd är vi skyldiga att vårda, menar författaren. För de slår i sin tur vakt om naturen genom att bli boplats och försörja en massa arter i skogen. En inspirerande bok som också visar att man inte behöver vara alltför mångordig för att bli nominerad till Augustpriset.

Trädets tid

Kvant, Christel
Norstedts

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor