Vad vet du om Sovjetunionen?

Publicerad
1 Vilken ledare lanserade begreppen perestrojka och glasnost? a) Konstantin Tjernenko. b) Michail Gorbatjov. c) Jurij Andropov. 2 Vad var NEP, som Lenin införde 1921? a) Den nya ekonomiska politiken; en reform som tillät viss privat verksamhet inom jordbruk och näringsliv. b) Nio elektriska produkter; ett omfattande program för ökad elanvändning i hushållen. c) Nationens eget pris; ett kortlivat försök att införa en ny valuta, knuten till tyska mark.

Facit

1. b 2. a
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor