Varför kan fiskar hosta men inte nysa?

Publicerad

Bild: Kenneth Andersson

**Fråga:** Kan fiskar nysa?

*Anders Jacobson*

**Svar:** Nej, en fisk kan inte nysa. Om en fisk skulle nysa på samma sätt som vi människor gör, kan man tänka sig att vatten eller luft/gas skulle pressas från svalget eller simblåsan upp i näsborren och ut. Men det går inte, för fiskens näsöppning saknar förbindelse med både svalg och simblåsa.

Näsöppningen leder bara till luktorganet. Eftersom luktorganet hos en fisk inte sitter ihop med svalget kan fisken inte heller ”lukta” genom att dra in vatten (som en människa drar in luft). Fisken luktar i stället främst genom att röra sig framåt så att vatten strömmar in i näsan.

Fisken kan lukta också när den står stilla, men då använder den främst de luktorgan som finns i läppar, svalg, skäggtömmar (utväxt från fiskens haka och/eller nos) och fenor. Det är svårt att skilja luktsinnet från smaksinnet hos fiskar eftersom alla ämnen som fisken ”känner av” är upplösta i vatten.

Fiskar kan dock ”hosta”. En fisk andas vanligtvis genom att syrerikt vatten strömmar över gälarna. Om något fastnar på gälarna kan fisken ”hosta” bort det genom att häftigt röra på gällocken. Man har till exempel sett att fiskar hostar som en reaktion på gifter i vattnet.

*Josefin Sundin, doktorand vid Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor