” Cogito ergo sum. ”

Filosofen Susanna Radovic väljer René Descartes.
Publicerad
**Susanna Radovic** är lektor i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet.
Bild: Ulf Börjesson

Vad kan vi veta säkert? Det är en av filosofins eviga frågor. Descartes svarade: ”Att vi finns.” Uttrycket ”Jag tänker alltså finns jag”, eller på latin: cogito ergo sum, är troligtvis den mest citerade filosofiska sentensen.

Hur kan vi vara säkra på det? Descartes föresatte sig att betvivla allt han ditintills hade trott på. Då insåg han att han inte alls kunde vara säker på att världen runt honom existerade. Det skulle lika gärna kunna vara så, resonerade han, att allt är en dröm. Denna tanke har många lekt med, exempelvis manusförfattaren till filmen Matrix.

Den matematiska kunskapen har av många ansetts vara den allra säkraste. Den förefaller inte vara beroende av oss människor ”ty vare sig jag är vaken eller drömmer är det sant att 2 + 3 = 5”, säger Descartes. Dessvärre kommer han fram till att även denna kunskap går att ifrågasätta. Det skulle kunna vara så, tänker sig Descartes, att något väldigt mäktigt och mycket förslaget väsen bedrar oss varje gång vi ska lägga ihop två tal.

Men oavsett om yttervärlden finns eller om vi blir systematiskt bedragna i allt vårt tänkande så är det ändå otvivelaktigt så att vi finns. Våra upplevelser av världen finns även om inte världen finns och om någon bedrar oss så förutsätter det att det finns någon att bedra. Vi tänker (tvivlar och upplever), alltså finns vi!

*Susanna Radovic*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor