Fri sexualitet och botade brottslingar

En prognos från 1930-talet om hur staten kontrollerar födelsetalen, avskaffar folkstyret och stoppar all kriminalitet.
Publicerad
Polisingripande efter kravaller vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.
Bild: Scanpix Historical

Demokratin skulle försvinna omkring 1950, och tio år senare skulle arbetstiden vara nere i tre timmar om dagen. Det fastslog författaren och britten John Langdon-Davies i boken A short history of the future 1936. Vid millennieskiftet skulle varje land ha en väl utvecklad befolkningspolitik där födelsetal, aborter och steriliseringar styrdes genom statliga beslut som höll befolkningsutvecklingen på en kontrollerad nivå. Dessutom borde vid slutet av seklet sexualiteten ha frikopplats från äktenskapet, menade Langdon-Davies, som själv var gift tre gånger.

Intresset för befolkningskontroll låg i tiden. Bara två år tidigare hade Alva och Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan utkommit i Sverige, och preventivmedel var något som diskuterades, även om det ännu var olagligt i många länder. Konsekvensen av den ökande födelsekontrollen var ett Storbritannien där befolkningen på några generationer skulle ha minskat till en tiondel, förutspådde Langdon-Davies.

Han menade även att brottslighet skulle börja ses som en sjukdom på 1980-talet, och vara helt försvunnen omkring år 2000.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor