Frihet är inte absolut

Torbjörn Tännsjö väljer ett citat av Felix E. Oppenheim.
Publicerad

” På samma sätt som begreppen inflytande, kontroll och makt handlar om samspel människor emellan gäller detta enligt min uppfattning också begreppet frihet. ”

Oppenheim kallar sin uppfattning om frihet ”social”. Han skiljer den från andra idéer om frihet, till exempel den om fri vilja. Passagen ovan slog mig en gång som en uppenbarelse, då jag av en lärare fick Oppenheims bok i min hand. Oppenheims synsätt kan brukas som ett effektivt medel för ideologikritik, tänkte jag. Vi ska vara misstrogna då politiker säger sig kunna erbjuda oss ”frihet” i en absolut mening hos uttrycket. Vad menar du? ska vi fråga dessa politiker. Vems frihet gäller det och att göra vad? Utan inblandning från vem? Då faller den politiska retoriken platt till marken. Ett sakligt samtal om politikens verkliga innebörd kan inledas.

*Torbjörn Tännsjö*

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor