Svenska språket utrotningshotat

En rasande skriftställare larmade om det svenska språkets utsatta ställning år 1906. Då var det tyskan som var det största hotet.
Publicerad
**Köldskadat språk?** Snöyra blev snöstorm i ett språkligt förfall för hundra år sedan.
Bild: Thomas Winz / IBL

”Endast i ett land i hela den civiliserade verlden går språkrörelsen i motsatt riktning den fosterländska. Det är i det avancerade Sverige, som blifvigt så långt efter i språkutvecklingen.”

Det kunde man läsa i skriften Framtidens språkstudium och språkundervisning. En varningsskrift till alla bildade nationer på jorden från 1906. Författaren O.C. Kjellberg var stiftare av Svenska riksspråkförbundet. För honom var språket fundamentalt – och situationen i Sverige dyster. Den forskare som vill studera språkfördärv, han borde resa till Sverige.

Kjellberg diskuterade vad han kallade framtidssvenskan, som bestod av bland annat de ”24 provinsmålen”, ”ljudsvenska”, ”judesvenska”, ”pigsvenska”, ”chicagosvenska” och ”omkr. 0,001 % ren svenska”.

En orsak till svenskans fördärv var att man lärde ut främmande språk i skolorna. Framför allt var det tyskan som hotade det svenska språkets egenart. Han påvisade flera exempel på förtyskning. ’Lärosalar’ hade blivit ’klassrum’, ’lärordning’ ’timplan’, och ’att delta i undervisningen’ hette ’att följa …’, och så vidare enligt tyska uttryckssätt. Kjellbergs världsbild var socialdarwinistisk: kampen präglade utvecklingen. Ett stort antal svenska ord hade råkat i vad han kallade handgemäng med tyska och ibland engelska eller franska ord – och dukat under. ’Snöyra’ hade blivit ’snöstorm’, från tyskans Schneesturm, och så vidare, och eftersom språkblandningar var av ondo och nedsatte intelligensen så borde tendensen stoppas – innan det var för sent.

Kjellberg hade tidigare bland annat skrivit läroböcker i engelska, och engagerade sig i rättstavningsfrågor där han förespråkade förenklade stavningsformer.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor