Nu lever männen i kapp kvinnorna

De senaste tio åren har medellivslängden i Sverige ökat med ungefär två år, enligt SCB. Skillnaden mellan män och kvinnor minskar.
Publicerad
**Fler och fler äldre**. Bättre sjukvård, sundare levnadsvanor och minskad rökning gör livet längre.
Bild: Sven Persson / sydpol.com / IBL Bildbyrå

Sverige har en av Europas högsta medellivslängder. Måttet bygger på den sammanlagda dödligheten i alla åldrar under ett år.

Under hela 1900-talet ökade medellivslängden i Sverige, och den stora förändringen skedde redan innan antibiotika togs i bruk på 1930- och 40-talen. Orsakerna bestod i hygieniska förbättringar samt sociala och ekonomiska reformer.

En tydlig skillnad i dödlighet mellan män och kvinnor uppstod först på 1960- och 70-talen, då kvinnor blev äldre än män. Samma sak hände i många länder i Europa och berodde främst på att fler män än kvinnor drabbades av hjärtinfarkt.

Men sedan 1980-talet har skillnaderna mellan könen minskat. Samtidigt har livslängden fortsatt att öka, tack vare minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar, bättre sjukvård och sundare levnadsvanor med minskad rökning.

De senaste årens ökning av männens medellivslängd beror delvis på att färre män i åldern 20–64 år dör genom olyckor och självmord. För kvinnornas del kan den ökade livslängden till stor del förklaras av en minskad dödlighet i cancer.

###Franska kvinnor lever längst

**Medellivslängd i Europa (år)**

Fem i topp

Kvinnor

* Frankrike 85,0

* Spanien 84,9

* Schweiz 84,6

* Italien 84,5

* Island 83,8

Män

* Schweiz 79,9

* Island 79,8

* Liechtenstein 79,5

* Sverige 79,4

* Italien 79,1

Fem i botten

Kvinnor

* Serbien 76,7

* Armenien 76,7

* Ryssland 74,7

* Ukraina 73,9

* Moldavien 73,6

Män

* Lettland 68,1

* Litauen 67,5

* Moldavien 65,3

* Ryssland 62,8

* Ukraina 62,3

*Sveriges kvinnor blir i genomsnitt 83,5 år, och hamnar på plats 8. Källa: Eurostat*

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor