Konsten att passa ihop

Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tilldelas Alvin E. Roth vid Harvard university och Lloyd S. Shapley vid University of California, bägge i USA, för ”teorin om stabila allokeringar och för utformningen av marknadsinstitutionen i praktiken”.

”Mycket här i livet handlar om matchning”, säger Alvin Roth.

Hans forskning behandlar bland annat hur nyexaminerade läkare ska hitta lämpliga sjukhus att arbeta på och hur donerade organ ska passa ihop med patienter. I båda fallen gäller det att hitta mekanismen som gör båda parter så nöjda som möjligt.

De två pristagarna har arbetat oberoende av varandra, och Alvin Roth har i sina empiriska studier och experiment utgått ifrån Lloyd Sharpleys teorier.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor