Sugande blick

Publicerad

Bild: Andreas Schmidt-Rhaesa

Det som påminner om ett par stirrande ögon är sugkopparna på bandmasken Hymenolepis microstoma, infärgade och i stark förstoring. Den slingriga parasiten har varken ögon eller mun. Med hjälp av sugkopparna håller den sig fast i inälvorna hos möss och råttor, där den tar upp näring direkt genom huden. Beroende på miljön blir masken upp till 30 centimeter lång. Maskarna parar sig hermafroditiskt och sprider sina ägg via gnagarnas avföring. Äggen blir uppätna av till exempel mjölbaggar, som i sin tur blir uppätna av nya gnagare – och allt börjar om på nytt. I sällsynta fall kan även människor smittas.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor