Barnens bilder ska avslöja faror

Svenska barn och ungdomar ska under några veckor i höst fotografera riskfaktorer i sin vardag. Bildmaterialet ska ingå i Erika Walls forskning i sociologi vid Mittuniversitetet.
Publicerad
**Studie pågår**. Erika Wall (utan kamera) ber barn och ungdomar att fotografera sin vardag.
Bild: Sandra Pettersson

###Vad ska ni göra?

– En fotostudie där barn och ungdomar själva får definiera vilka risker de ser som särskilt allvarliga i sin egen vardag. Som en del av den nationella satsningen Forskarfredag ber vi barn och ungdomar i Sverige att ta ett fotografi och skicka till oss, tillsammans med en kort beskrivning av vilken risk bilden illustrerar. Det kommer också att finnas en liten enkät, där deltagarna får svara på frågor om kön, ålder, storlek på bostadsort och så vidare.

###Varför gör ni det här?

– Jag är intresserad av att hitta mönster i vilka risker man ser. Mitt fokus kommer att ligga på att analysera variationer beroende på kön, ålder och andra faktorer. Det finns mycket data om särskilt utsatta ungdomsgrupper och om särskilda ungdomsrisker, tänk sex och droger. Men det finns för lite generell kunskap om ungdomar och hur de upplever vardagsrisker. Och eftersom vi människor gärna kommunicerar i bilder, särskilt barn och ungdomar i Sverige i dag, tror vi att det här är ett bra sätt att samla in data.

###Hur kan resultaten användas?

– Om man har kunskap om vilka risker barn och ungdomar själva definierar i sin omgivning, har man bättre underlag för insatser. Det kan handla om riskkommunikation, men också om mer konkreta saker. Kanske finns det något som behöver byggas om för att upplevas som tryggare och säkrare. Det kan också visa sig att barn i en viss ålder inte alls har uppmärksammat en risk som de vuxna identifierat som en direkt livsfara. Då kan det finnas anledning att prata med barnen om den.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor