Nära havet vill vi bo

Publicerad

Hela 49 procent av Sveriges befolkning bor inom en mil från kusten – på en bråkdel av landets yta. Om man vidgar området till fem mil från kusten så hittar man strax över 70 procent av befolkningen.

Sveriges sju tätorter med mer än 100 000 invånare ligger dessutom söder om Dalälven. Historiskt sett har befolkningen koncentrerats till de södra delarna av landet och kusterna, där jorden är bördigast och kommunikationerna enklast.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor