Ett sätt att fånga solens vandring

Publicerad
Långsiktigt solur.
Bild: Ulf Malmborg

**Fråga:** Är föremålet på bilden ett solur, eller vad kallas det? Hur funkar det? Vi tog bilden den 20 oktober cirka 13.20 (sommartid) i Colmar, Frankrike.

*Ulf Malmberg*

**Svar:** Visst är det ett solur! Men inte ett sådant som vi brukar se i våra trädgårdar, utan detta är kopplat till solens bana på himlen under året.

Om du fotograferade solen vid samma tidpunkt varje dag – mitt på dagen – under ett år, skulle du se att solens höjd varierar med årstiderna. Du skulle även finna att solens position varierar i östlig–västlig riktning. Dessa båda variationer resulterar i att solen under året följer den märkliga bana som syns på soluret i Colmar, en åtta-figur som vi kallar ett analemma.

Det är två helt oberoende faktorer som tillsammans får solen att beskriva analemmat under året. Dels lutar jordens axel i förhållande till det banplan i vilket jorden kretsar runt solen, dels färdas jorden i en elliptisk bana runt solen, inte en cirkulär.

Ett analemma visar alltså solens bana på himlen mitt på dagen under året på en given plats. Kanske det är mer korrekt att säga att föremålet är både en solkalender och ett solur, för det visar ju tiden mitt på dagen. Då ligger pricken mitt på linjen. Ditt fotografi är taget 13.20 sommartid, 12.20 soltid, och därför har pricken flyttat sig lite från linjen.

*Marie Rådbo, astronom vid Göteborgs universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor