För fet för ett jobb

Av alla orsaker till diskriminering på den svenska arbetsmarknaden väger fetma allra tyngst, enligt en ny undersökning.

Publicerad

Kraftig övervikt innebär sämre jobbchanser.
Bild: Motofish Images / Corbis / Scanpix

Att det förekommer diskriminering på den svenska arbetsmarknaden har länge varit känt. Men nu har några forskare kartlagt hur olika typer av diskriminering kan rangordnas. Genom att experimentera med fiktiva arbetssökande med olika profil och löneanspråk så att arbetsgivarna fick välja, gick det att se vilka egenskaper som värderas högst – och lägst.

– Effekterna är stora, framför allt för dem med kraftig övervikt och dem som varit mycket frånvarande på grund av sjukdom, säger Per Johansson, forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet.

Och att vara just kraftigt överviktig medförde 83 procentenheters lägre chans att väljas ut jämfört med att vara normalviktig. För personer med fler än sex sjuktillfällen per år var chansen nästan lika liten. Att vara över 55 år gav över 60 procentenheters lägre chans jämfört med att vara under 30 år. Att ha två barn gav 25 procentenheters lägre jobbchans jämfört med att vara barnlös. Men att vara kvinna var ingen nackdel.

Det gick inte att påvisa någon diskriminering av europeiska invandrare, men väl av invandrare från Afrika, Sydamerika och Mellanöstern. För personer därifrån var chansen 30 procentenheter lägre än för etniska svenskar.

Det var framför allt vid mindre företag som diskriminering förekom. På företag med över 250 anställda påvisades ingen diskriminering av till exempel utomeuropeiska invandrare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor