Myt att äldre kvinnor har sämre ägg

En ny studie visar att barn till äldre fäder får fler mutationer. Kvinnans ålder spelar mindre roll.
Publicerad
**Känsligare produktion**. Spermier tillverkas kontinuerligt hos män. Ju äldre mannen är, desto fler felslag i arvsmassan slinker igenom.
Bild: Susumu Nishinaga / Science Photo Library

Hos kvinnor bildas alla ägg redan under fostertiden, något som har legat till grund för teorin att äldre kvinnors ”gamla” ägg skulle ha sämre kvalitet och därmed öka risken för genetiska avvikelser hos barnet. Hos män, däremot, nybildas spermier hela livet, vilket ansetts borga för god kvalitet. Men en ny studie vid isländska DeCode visar att det är tvärtom.

I en unik undersökning har genetikern Kári Stefánsson och hans kolleger undersökt hela arvsmassan hos 78 konstellationer av mamma, pappa och barn. De jämförde föräldrarnas och barnens arvsmassa och räknade nytillkomna felslag i arvsmassan, mutationer. Det visade sig att kvinnornas ägg är av samma kvalitet oavsett ålder, och innehåller i genomsnitt 15 mutationer. Hos männen ökar i stället antalet mutationer med åldern: en 20-åring för vidare 25 mutationer, medan siffran för en 40-årig far är omkring 65. Ökningen beror på att det cellmaskineri som ska felsöka arvsmassan när spermierna bildas försämras med tiden och fler fel slinker då igenom.

– Resultatet ger absolution till mödrarna, det är vi män som får ta på oss ansvaret. Alla mutationer ger inte upphov till sjukdom, men ju fler felen är desto större är risken, säger Kári Stefánsson.

Tidigare studier har visat att autism och schizofreni är vanligare hos barn till äldre fäder.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor