Facit framtiden: Europeiskt förbund skulle bli räddningen

Publicerad

Europa är på väg att stagnera och förlora sin centrala roll i världen. Så löd prognosen – 1820. Den tyske skriftställaren Conrad Friedrich von Schmidt-Phiseldeck fällde en hård dom över Europa i sin bok från 1820: Europa och America, eller den civiliserade verldens framtida tillstånd, i perspektiv.

Den stora frågan för framtiden var kolonialsystemets upphörande. De amerikanska koloniernas frigörelse år 1776 var det viktigaste årtalet i den moderna historien – där inleddes början till slutet för Europa. ”Europa måste afstå från att vara en jordens konung”, skrev von Schmidt-Phiseldeck, och gjorde dygd av nödvändigheten. Enligt honom skulle Europa bli fattigare, dess invånare ”tarvligare” och världsdelen skulle inom en snar framtid förlora sin ställning.

Kanske kunde ett europeiskt statsförbund vara räddningen? Ja, han resonerade ganska detaljerat om denna möjlighet. Men en sak var ­säker: ”Vi ser en hård tid komma.”

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor