Snurriga planeter runt andra stjärnor

Roterar alla planeter runt sina stjärnor åt samma håll som i vårt solsystem?

/Sofi Andersson, Sollentuna

Publicerad
Planeterna i vårt solsystem roterar moturs runt solen – eller medurs. Det beror på varifrån man tittar.
Bild: Istock

Svar: Svaret beror på vad som menas med ”åt samma håll”. En klockas visare roterar ju medurs, men sett från baksidan ser de ut att röra sig moturs. Alla planeter i vårt solsystem roterar moturs om man ser dem norrifrån, till exempel från Polstjärnan, men medurs ur motsatt perspektiv. Hur andra kända planetsystem roterar sett från norr vet man inte. Det finns dock ingen anledning att tro att alla – eller ens de flesta – skulle rotera åt samma håll.

Men det finns ytterligare ett svar. Solen roterar åt samma håll som dess planeter. Man kan då formulera om frågan: roterar planetsystemen kring andra stjärnor åt samma håll som stjärnan själv? Det ligger nära till hands att tro så, eftersom planeterna och stjärnan antas ha bildats ur samma roterande gasmoln. För vissa system kan detta undersökas genom noggranna mätningar av stjärnans spektrum just när planeten passerar framför stjärnan. Det förbluffande resultatet är att ungefär en fjärdedel av de undersökta planeterna rör sig åt motsatt håll som stjärnan! Detta gäller stora, Jupiterliknande planeter som kretsar nära stjärnan. De kan inte ha bildats så tätt intill stjärnan, utan måste ha kommit dit genom yttre påverkan, som lämnat dem i en bana åt ”fel” håll. Planeter längre ut i planetsystemen vet man mindre om, men det är troligt att de i allmänhet roterar åt samma håll som stjärnan.

/Lennart Lindegren, professor i astronomi, Lunds universitet 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor