Jordbruket behöver vilda insekter

Publicerad
Tama honungsbin klarar inte av att pollinera jordbrukets grödor utan hjälp från vilda insekter. 
Bild: Jon Sullivan

Tama bin anses ofta vara de viktigaste pollinatörerna inom jordbruket. Men nu har ett internationellt forskarteam med svenska deltagare analyserat vilken betydelse tama bin och vilda insekter har för frö- och fruktbildning i ett globalt perspektiv. Det visar sig att de vilda insekternas bidrag är minst lika stort som tambinas.

Forskarteamet har undersökt hur bin och vilda insekter pollinerar grödor i 19 länder på alla kontinenter utom Antarktis. Studien omfattar drygt 40 olika grödor såsom kaffe, raps, rödklöver och en rad olika frukter.

Forskarna konstaterar att de vilda insekterna är effektivare pollinatörer än tambin. Det innebär att tambin endast kan komplettera de vilda insekterna, inte ersätta dem. Studien, som är publicerad i Science, demonstrerar således vikten av att bevara artrikedomen bland insekterna i jordbrukslandskapet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor