Tredje år på gymnasiet gav ingen effekt

Publicerad

I början av 1990-talet förlängdes de yrkesinriktade gymnasieprogrammen från två till tre år. Men en ny utvärdering visar att åtgärden inte har minskat arbetslösheten – snarare tvärtom. Idén testades redan i slutet av 1980-talet i ett antal kommuner, och det är dessa elever som nu har studerats. Forskarna har undersökt om de elever som då började på treåriga linjer har klarat sig bättre än jämförbara elever som började på tvååriga linjer.

Eleverna följdes upp under åren 2008–2010. Det visade sig att arbetslösheten var lika hög oavsett om de hade gått två eller tre år i gymnasiet. I gruppen pojkar med dåliga betyg var arbetslösheten till och med högre än bland dem som hade gått en treårig gymnasielinje, jämfört med dem som hade gått en motsvarande tvåårig linje.

Studien är gjord av forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor