Värmen knäckte mammuten

Mammutarna var hårt trängda redan vid den förra mellanistiden. Svensk forskning visar att mammutarna var känsliga för värmeperioder, vilket kan förklara varför de dog ut. 

Publicerad
Eleftheria Palkopoulou förbereder ett dna-prov från en mammutbete. 
Bild: Love Dalén

Den ullhåriga mammuten dog ut i slutet av den senaste istiden. Det har föreslagits att mammutarna inte klarade av att anpassa sig till mellanistidens varmare klimat. Men det finns även forskare som anser att det var människans jakt som blev mammutens undergång. Anhängare av den senare teorin har betonat att mammuten överlevde tidigare värmeperioder, då människan inte var lika spridd över norra halvklotet.

Men en ny studie i tidskriften Proceedings of the royal society visar att den ullhåriga mammuten var nära att stryka med redan vid den förra mellanistiden, som inföll för ungefär 120 000 år sedan. Resultaten indikerar att arten har haft det svårt att anpassa sig till kraftiga klimatförändringar.

Studien har gjorts av svenska forskare i samarbete med bland annat brittiska och ryska kollegor. Forskarteamet sammanställde dna-sekvenser från drygt 300 åldersbestämda mammutfynd i norra Europa, Asien och Nordamerika. På så sätt kunde forskarna studera mammutarnas genetiska förändringar under de senaste 200 000 åren. Analyserna visade att den ullhåriga mammuten råkade ut för en kraftig beståndsminskning som reducerade artens genetiska variation just i slutet av den förra mellanistiden.

– Vi kan se att antalet mammutar minskade kraftigt och att mammutarna delades upp i ett fåtal isolerade bestånd, som sannolikt levde i områden där miljön fortfarande var gynnsam, säger docent Love Dalén vid Naturhistoriska riksmuseet, som deltagit i studien.

När den senaste istiden kom repade sig mammutbestånden och spred sig till nya områden. Men för 15 000–20 000 år sedan, då istiden gick mot sitt slut, minskade antalet mammutar dramatiskt och deras utbredningsområde krympte. – Vi kan alltså se ett återkommande mönster där ett fåtal mammutar överlevde de allra varmaste perioderna, vilket ökade risken för artens utdöende. Den andra gången klarade de sig inte, säger Love Dalén.

De absolut sista mammutarna, en dvärgvuxen variant som levde på isolerade öar utanför Sibiriens kuster, försvann för ungefär 4 000 år sedan. Love Dalén och hans kolleger planerar nu en forskningsresa till regionen, för att ta reda på varför mammutarna dog ut även där.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor