21 sekunder

Publicerad

Så lång tid tar det att tömma urinblåsan, vare sig du är en elefant, människa, hund eller mus, ± 13 sekunder. Det är fysiker i Atlanta, USA, som utifrån ett hydrodynamiskt perspektiv har formulerat teorin om däggdjurens urinering och funnit ett samband mellan gravitationens inverkan och urinblåsans tryck. Tiden för toalettbesök är alltså lika lång, oavsett om blåsan rymmer 100 milliliter eller 100 liter.

Titta på forskarnas experiment och beräkningar här.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor