Blåmesar blir sämre föräldrar av talgbollar

När blåmesar matas med talgbollar minskar fågelungarnas chanser att överleva, enligt en ny studie. 

Publicerad
Att mata vinterfåglar med talgbollar kan vara en björntjänst.
Bild: Istock

Blåmesar är vanliga gäster vid talgbollarna och fågelborden under vintern. Den allmänna uppfattningen är att fågelmatningen ökar fåglarnas överlevnadschanser, eftersom den naturliga födotillgången minskar under vintern. Men en brittisk studie visar att vintermatningen kan ha oönskade effekter: blåmesar som får tillgång till talgbollar under vintern förlorar fler ungar under häckningen, jämfört med blåmesar som lever av naturlig föda.

Forskarna utförde experiment på nio bestånd av blåmesar. Försöken pågick under tre vintrar och varje bestånd genomgick ett försök per vinter. Antingen hade de 1) tillgång till talgbollar, 2) tillgång till E-vitaminberikade talgbollar (stärker immunförsvaret) eller 3) inga talgbollar. Samtliga bestånd genomgick de tre behandlingarna men i olika ordning.

Tillgången till talgbollar påverkade inte beståndens storlek. Den ökade födotillgången förbättrade alltså inte de vuxna blåmesarnas överlevnadschanser under vintern. Vinterutfodringen påverkade inte heller ungkullarnas storlek under våren. Däremot ledde den ökade födotillgången till att ungarnas överlevnadschanser minskade. Blåmesar som hade ätit talgbollar under vintern fick magra och småvuxna ungar som hade sämre överlevnadschanser än ungar vars föräldrar hade klarat sig på naturlig föda under vintern.

Forskarna har ingen direkt förklaring till det oväntade utfallet. Men de spekulerar i att vinterutfodringen kan medföra att fåglarna överskattar den naturliga födotillgången. Det skulle kunna leda till för täta häckningsbestånd under våren, med födobrist och ökad ungdödlighet som följd.

En annan tänkbar förklaring är att talgbollarna inte tillgodoser fåglarnas näringsbehov. Talgbollarna kanske hjälper fåglarna att överleva vintern men ger inte den näring som krävs för en lyckad häckning, resonerar forskarna. Andra studier indikerar att vinterutfodring med jordnötter ökar blåmesarnas häckningsframgång.

Talgbollarna som säljs i Sverige innehåller ofta nötter och frön som höjer näringsvärdet. Men de hårdnar när temperaturen faller, vilket kan medföra att vissa arter har svårt att äta av dem. Foderautomater fyllda med solrosfrön eller jordnötter kan då vara en lösning på problemet.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor