Framtida oljefält i svenska skogar

Det går att utvinna tonvis av vaxer, fetter, hartser och andra ämnen från en hektar skog med contortatallar. 

Publicerad
Ingegerd Backlund mäter diametern på contortatallar i Härjedalen.
Bild: Lennart Backlund

Många produkter som i dag är oljebaserade kan i framtiden tillverkas av skogsråvara i bioraffinaderier, till exempel plaster och fordonsbränslen, men även finkemikalier och läkemedel. Råvaran till bioraffinaderierna kan med fördel komma från täta, frösådda bestånd av contortatallar. Det framgår av en doktorsavhandling av Ingegerd Backlund, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

I contortabarken finns upp till 20 procent ämnen som går att extrahera. Och från trädets barr kan bland annat vissa läkemedelsråvaror utvinnas. Använder man hela trädet får man få ut två till tre ton extraktivämnen per hektar 30-årig contortaskog. Stamveden innehåller bland annat fetter, som kan gå till dieselproduktion.

– Det som är kvar efter extraktionen kan eldas som biobränsle, eller kanske bli fiberråvara i en massafabrik, säger Ingegerd Backlund.

Contortatallar växer snabbare än våra inhemska barrträd och lämpar sig dessutom för direktsådd, vilket är billigare och enklare än plantering. Träden kan växa tätt, med upp till 3 000 stammar per hektar utan att trädens diameter påverkas nämnvärt. Ett sådant bestånd kan innehålla 200 till 300 kubikmeter råvara per hektar efter 30 år, vilket motsvarar en tredjedel av den normala slutavverkningstiden för tall.

Contortatall är i dag Sveriges tredje vanligaste barrträd och växer på 600 000 hektar, motsvarande två procent av vår totala skogsareal.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor