Ljusare sjukhus ger friskare patienter

 Med ljus och natur försöker arkitekter få patienterna att må bättre – till och med under pågående operation.

Publicerad

Bild: Istock

Har du nyligen legat på sjukhus, kanske genomgått en operation? Tänk efter – fanns det fönster i operationssalen, så att dagsljuset kunde strömma in? Kunde du se träd utanför fönstret, trots att du låg på operationsbordet?

I så fall har sjukhuset sannolikt anammat den nya vårdbyggnadstrenden, den som kallas evidensbaserad design. Forskare och arkitekter samarbetar för att skapa miljöer där patienterna ska må bättre och fortare bli friska. Det senaste är att släppa in ljus och natur i operationssalen.

Det blir allt vanligare att patienter är vakna under operation, och det finns forskning som visar att medicinering med lugnande medel kan fördröja tillfrisknandet efter operationen. Oro och ångest hos den som ska genomgå en operation går dock att lindra på andra sätt.

– Det är känt sedan tidigare att patienter mår bra av dagsljus och positiv distraktion, säger Roger Ulrich, som är gästprofessor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och specialiserad på evidensbaserad design inom vårdbyggnad.

Redan år 1984 publicerade han en banbrytande artikel i Science, som visar att patienter fortare blir bra efter en operation om deras sjukrum har fönster som vetter ut mot naturen. Sedan dess har andra forskare visat att också fotografier med naturmotiv kan ha liknande effekt.

I Japan har forskare undersökt hur patienternas hälsa påverkas om de får komma ut på enkla skogspromenader, en sed som heter shinrin-yoku på japanska. De har även studerat om hälsan påverkas av att patienterna får vistas i en trädgård. Det visade sig att stressnivåerna sjönk hos patienterna och immunförsvaret stärktes.

Just nu pågår ett forskningsprojekt vid University of Birmingham i Storbritannien, där patienter spelar interaktiva videospel. De får kliva in i en virtuell verklighet där de till exempel kan vandra längs en strand. Också detta tycks ha positiv inverkan på patienterna: hjärtfrekvens går ner och de blir mindre stressade.

Robert Stone, som leder den här forskargruppen, vill också undersöka om metoden kan överföras till sängliggande patienter på intensivvårdsavdelningar.

Han är inspirerad av andra distraktionstekniker, som det virtuella spelet Snow-world som går ut på att kasta snöbollar på snögubbar. För svårt brännskadade är det oerhört smärtsamt att få sina förband omlagda, men om de samtidigt spelar Snow-world så lindras smärtan betydligt.

– En annan nyckel är dagsljus, inte bara för patienterna utan också för personalens arbetsmiljö, säger Peter Fröst, professor i vårdbyggnadsforskning vid Chalmers tekniska högskola.

Ljusmiljön är något som även undersöks i Danmark.

 – Att få in extra dagsljus är speciellt viktigt under de mörka vinterperioderna, säger Jakob Markvart vid Aalborg-universitet.

En lösning är att bygga ljusschakt som släpper in dagsljuset även till sjukhusets mörkare delar. Ett annat sätt är att skapa artificiellt dagsljus.

– På morgonen kan man låta ljuset vara blåare och på eftermiddagen och kvällen varmare. Det hjälper patienter som är tvungna att vara inomhus att behålla kontakten med sin inre kroppsklocka. De sover bättre och återhämtar sig fortare på intensivvårdsavdelningen, säger Jakob Markvart.

– Traditionellt har man lagt operationsavdelningarna i den innersta, mörka delen av sjukhusbyggnaden – omringade av sterila korridorer, säger Peter Fröst.

Nu flyttas operationsavdelningarna i stället mot ytterväggarna så att både patienter och personal kan bada i dagsljus.

I Solna byggs nu ett helt nytt sjukhus, Nya Karolinska sjukhuset, som ska stå klart 2017. Där byggs operationssalarna i anslutning till sjukhusets ytterväggar, med fönster längs fasaderna.

Det finns fler fördelar med att låta operationsavdelningarna vara placerade på detta sätt. Den tekniska utvecklingen går numera så snabbt att utrustningen ofta byts ut vart femte år. Om operationsavdelningen då ligger långt inne i sjukhusbyggnaden krävs en omfattande ombyggnad; många väggar måste rivas och byggas upp igen. Det arbetet underlättas om operationsavdelningen ligger nära ytterväggarna.

Men det uppstår en olägenhet när operationsavdelningarna ska bada i dagsljus. Sjukvårdsutrustningen har allt fler dataskärmar, som störs av dagsljuset. Skärmarna reflekterar ljuset och blir svåra att läsa av. Därför är persiennerna ofta nerdragna under pågående operation. Arkitekterna hoppas på att den tekniska utvecklingen ska lösa det problemet.

I uppdraget för Nya Karolinska ingår att bygga ett sjukhus med patienten i fokus. I allt högre grad ska patienten vårdas där hon är, i sitt rum på avdelningen – och kanske till och med bli opererad där.

– Idén är att patienten inte ska behöva förflytta sig så mycket. Rummen ska vara så stora att det till och med ska gå att genomföra mindre ingrepp. Utrustningen och personalen ska komma till patienten. Och där ska det också finnas mycket dagsljus, säger arkitekten Charlotte Ruben, designkoordinator vid White Tengbom team. 

Vad är shinrin-yoku?

Uttrycket myntades i Japan 1982 och innebär, fritt översatt, att man ska bada i skogens atmosfär. Målet är att minska negativ stress.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor