Framtidens elbilar kan drivas av vind

Regeringen har som målsättning att den svenska vägtrafiken ska vara fri från fossila bränslen år 2030. Då spelar elbilar en viktig roll. Energimyndigheten har räknat ut hur mycket el som i så fall kommer att krävas.

Publicerad
Att ersätta Sveriges bilpark med elbilar skulle kräva lika mycket el som vindkraften förväntas leverera om några år.
Bild: Jan Håkan Dahlström / TT

Vägtrafiken i Sverige använder varje år ungefär 85 TWh energi, uteslutande av fossilt ursprung. Av den energin är det bara en femtedel, 17 TWh, som omvandlas till rörelse. Resten blir värme och buller. En elbil har en verkningsgrad på 83 procent, varför det skulle räcka med ungefär 21 TWh el för motsvarande transportarbete. Allt annat lika så skulle energianvändningen alltså minska med 64 TWh. Importen av fossila bränslen skulle minska med 80 procent och utsläppen av koldioxid skulle minska med cirka 20 miljoner ton per år.

Om dessa 21 TWh el alstras med kolkraft vore dock inte mycket vunnet, eftersom utsläppen då blir ungefär oförändrade. Men elbehovet motsvarar i grova drag den svenska exporten av el under ett normalår – eller vad vindkraften förväntas leverera inom några år. Det kan också jämföras med de 40–60 TWh el som vi teoretiskt sett skulle kunna spara genom energieffektivisering.

Eftersom omställningen sannolikt sker gradvis räknar Trafikverket i ett scenario för år 2050 med ett ökat elbehov på 10 TWh.

Källor: Energimyndigheten & Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor