Varför har franska duvor så trasiga fötter?

När jag besöker Paris ägnar jag en hel del tid åt att flanera i staden, och har då upptäckt att många duvor har en deformerad fot. Duvor med två ”problemfötter” dukar antagligen under ganska snart och syns väl därför sällan. Ibland är det tår som saknas, ibland har duvan en klumpfot. Numera kan jag inte låta bli att titta efter detta och tycker mig ha ett stort underlag för min iakttagelse. Jag uppskattar andelen som så hög som en duva på femton. Är de skadade, eller kan det vara ett genetiskt betingat problem hos just Parisduvorna?

/Ulla Riss, prof. em.

Publicerad

Bild: Istockphoto

Någon specifik kunskap om fotproblem hos stadsduvor i Frankrike och Paris har vi tyvärr inte. Generellt är fotproblem hos vuxna duvor oftast förvärvade och inte medfödda. Överbelastning eller skador från vassa underlag kan leda till infekterade sår på fötternas undersidor, ofta med stafylokock- eller kolibakterier. Infektionerna gör att fötterna svullnar och att senor, leder och skelett skadas, vilket gör att tår deformeras eller till och med faller av. Duvor som fastnar med fötterna, eller flyger in i något, kan också bryta tår eller fötter. En hög förekomst av fotskador kan tyda på att duvorna lever i en smutsig, bakteriebemängd miljö med många vassa föremål.

/Henrik Uhlhorn, biträdande statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt

Publicerad

Okategoriserad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor