Dopade fiskar klarar stress

Fiskar som utsätts för rester av lugnande läkemedel överlever längre i en stressande miljö.

Publicerad

Bild: Hussein El-Alawi / Sydsvenskan / TT

Den grupp forskare vid Umeå universitet som tidigare har visat att rester av ångestdämpande läkemedel gör abborrar modigare, mindre sociala samt mer aktiva (se F&F 4/2013) har nu undersökt hur dessa beteendeförändringar påverkar abborrarnas överlevnad. I den nya studien placerades 60 abborrar i separata akvarier. Fiskarna var två år gamla och vildfångade. Tjugo akvarier innehöll rent vatten, och de övriga innehöll vatten med en tillsats av oxazepam – ett ångestdämpande preparat som ingår i bland annat Sobril. Försöket visade att de fiskar som simmade i rent vatten hade högre dödlighet än de fiskar som simmade i förorenat vatten.

– Små abborrar är sociala och vana vid stim, så isoleringen i akvarierna skapar stress som gör det svårt för dem att komma igång att äta ordentligt, säger Jonatan Klaminder vid Umeå universitet, som är huvudansvarig för studien.

Forskarteamet utsatte även romkorn för oxazepam. Fiskynglen som kläcktes fick sedan växa upp i rent vatten, där de visade sig vara mer aktiva och överleva i högre utsträckning än fiskyngel från rom som inte blivit exponerad för oxazepam.

Forskarna poängterar att det är svårt att förutse effekterna av dessa beteendeförändringar i en naturlig miljö, där abborrarna har fiender – att vara orädd och glupsk kan ge konkurrensfördelar, men kan även öka risken för att bli uppäten.

– Jag gissar att nettoeffekten av beteendeförändringarna är negativ för abborrarna, säger Jonatan Klaminder.

Studien har publicerats i Environmental research letters.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor