Jesus som rebell

Publicerad

Visst har denna version av Jesusberättelsen varit i svang tidigare, där Jesus har betraktats som en upprorsman som avrättades av romarna på grund av sina världsliga aktiviteter. Nu har den amerikanske forskaren Reza Aslan sammanfogat dessa resonemang till en tes om hur upprorsmannen efter hand transformerades till fredsfurste och guds son. Det är en spännande om än inte invändningsfri historia. Och invändningen är rätt trist – vi vet helt enkelt så lite om mannen från Nasaret som romarna torterade ihjäl att vi är dömda till eviga spekulationer. Evangelierna – Reza Aslans huvudkällor – är tillkomna många decennier efter händelserna, och är vinklade och mångtydiga. Just därför tar Reza Aslan fasta på det enda vi med stor sannolikhet vet om Jesus – nämligen att han dömdes till döden av romarna som just upprorsman.

Upprorsmakaren är en synnerligen läsvärd bok där man lär sig mycket om livet i Mellanöstern för 2000 år sedan. Själv blev jag dessutom nyfiken på att läsa Nya testamentet i sin helhet.

Upprorsmakaren

Reza Aslan
Weyler

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor