Tätt mellan barnen ger lägre lön

Allt fler kvinnor blir mammor senare i livet. Det betyder också att många får barn tätare, vilket missgynnar karriären. 

Publicerad

Kvinnors löner påverkas av när och om de får barn, och att få barn senare i livet gör att det andra barnet ofta kommer tätare inpå det första. Men detta påverkar mammans inkomster. Forskare som har undersökt detta har kommit fram till att ett års senareläggning av det första barnet minskar moderns inkomster med 15 procent på lång sikt. ”Detta tycks bero på att kvinnor vars första barn fördröjts ett år får barn nummer två tätare, medan antalet barn inte tycks påverkas av att familjebildningen senarelagts. Det kortare mellanrummet mellan de två barnen minskar i sin tur inkomster och löner på lång sikt”, skriver forskarna. Orsaken är att de täta barnafödslarna ofta medför en längre sammanhängande föräldraledighet, vilket minskar anknytningen till arbetsmarknaden.

Forskarna har valt att undersöka de kvinnor som fått missfall vid sin första respektive andra graviditet, eftersom dessa grupper fått en slumpmässig fördröjning av sitt barnafödande. Genom dessa urval kan man analysera hur barnafödandet påverkat löneutvecklingen.

Analysen bygger på registerdata över alla kvinnor i Sverige som fick sitt första barn mellan 1988 och 2006 samt var över 21 år vid det första barnets födelse, och är genomförd av forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor