Vem tar ansvar för robotens mord?

Vi måste förbereda oss på att robotar snart kan börja tänka själva, menar Linda Johansson.

Publicerad
5 frågor till Linda Johansson, filosof och författare till boken Äkta robotar. Filosofen Linda Johansson arbetar som lärare och forskare vid Försvarshögskolan. 
Bild: Peter Knutson

År 2013 disputerade Linda Johansson med en avhandling om filosofiska och etiska dilemman kring autonoma robotar och krigföring, framför allt så kallade drönare. Nu publiceras boken Äkta robotar – en populärvetenskaplig version där hon i bredare bemärkelse tar upp filosofiska aspekter på robotar.

1 | Hur skulle du själv beskriva Äkta robotar?

– Ett tema i boken är frågan om – och i så fall hur – avancerade robotar kan hållas ansvariga för sina handlingar. Ett annat är paradoxen att vi skapar robotar för att de ska vara våra slavar och göra jobb som vi inte själva vill göra, men samtidigt finns det en strävan att göra robotarna autonoma, alltså självständiga. Det är inte bara militära autonoma system som är intressanta, rent etiskt, utan alla robotar.

2 | Är det då det kan uppstå problem, när robotarna blir autonoma?

– Då blir de filosofiska och etiska frågorna mer relevanta. En tillräckligt avancerad robot kanske får ett självmedvetande, och vems moraliska ansvar är det då om den dödar människor? Det väcker många filosofiska frågor kring vad det är att vara människa och dessa tar jag upp i boken. Vad innebär det till exempel att ha ett medvetande? Hur ska man jämföra en avancerad robots programmering med vår biologiska? Är vi också programmerade i någon mening?

3 | Hur kommer det sig att du blev intresserad av robotar?

– Jag har alltid gillat science fiction, men när jag började läsa filosofi trodde jag nog inte att jag skulle skriva en avhandling om robotar. Efter en magisterexamen i praktisk filosofi och en kandidatexamen i teoretisk filosofi fick jag en doktorandanställning på filosofiavdelningen vid KTH. Projektet handlade om att utarbeta metoder för att hantera framtida teknologier. Vi kom snabbt in på det här med autonoma system, alltså robotar – vilket jag är väldigt glad för.

4 | Vilken är din viktigaste lärdom av att forska och skriva om robotar?

– Att det med tanke på hur snabbt utvecklingen går, faktiskt är hög tid att ta tag i de etiska frågeställningarna runt robotar. Det är viktigt att problematisera och försöka sätta sig in i vad en avancerad robot skulle kunna innebära, trots att frågan kan uppfattas som science fiction.

5 | Vilken är din drömrobot?

– Alltså att ha hemma? Det är enkelt. C-3PO, guldroboten i Stjärnornas krig. Han är lite gnällig och smårädd, så att man själv måste lugna honom. Han finns för övrigt som röst till GPS:en i bilen vilket är mycket roligt. ”Take the ferry. But do be careful! Water is highly corrosive to an auto unit!” [ung. ”Ta färjan, men var försiktig! Vatten har en starkt korroderande effekt på en bil-enhet.”]. 

Äkta robotar

Linda Johansson
Fri tanke

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor