Antisemitism kommer nu från Mellanöstern

Antisemitismen i Europa har uppmärksammats efter terrordåden i Paris och Köpenhamn. Flera studier ger en bekymmersam bild av läget.

Publicerad

Bild: iStock

De flesta muslimer i Europa är inte antisemiter. Men enligt flera kartläggningar så finns det bland muslimska trosbekännare en utbredd antisemitism.

I en studie från 2005 anges det att omkring 5 procent av Sveriges befolkning har antisemitiska uppfattningar. Men det finns grupper där antisemitismen är betydligt starkare. I samma studie står det att ”antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder till judar är jämförelsevis mer utbredda bland muslimer än bland kristna och icke-religiösa. Bland vuxna hyser 39 procent av dem som betecknar sig som muslimer en systematisk antisemitisk inställning”.

Studien genomfördes av Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet som en postenkät till drygt 5 000 personer i åldrarna 16–75 år bosatta i Sverige.

Siffran 39 procent bekräftas av en nyare intervjustudie genomförd bland invandrade muslimer i sex västeuropeiska länder. Bland muslimer i Sverige menar 37 procent att ”man inte kan lita på judar”. Genomsnittet för muslimerna i alla de undersökta länderna är ännu högre: 45 procent. Bland dem som betecknar sig som kristna är det knappt 10 procent i genomsnitt som ställer sig bakom påståendet. Denna studie genomfördes av Berlin social science center år 2013 och bygger på nästan 9 000 telefonintervjuer i länder som Frankrike, Tyskland, Österrike och Sverige.

– Jag menar att detta inte har med islam att göra, säger Eli Göndör, fil.dr i religionshistoria med inriktning mot islamologi, som är knuten till Stockholms universitet.

– Detta är antisemitisk propaganda som förts ut i decennier via statliga tv-kanaler och moskéer i många av Mellanösterns länder. Många människor där har dessutom haft en låg utbildningsnivå och har fostrats in i detta i generationer.

Om man går till globala jämförelser så ser man att antisemitismen är som störst i Mellanöstern. Enligt attitydstudien ADL Global 100 så uppvisar 70–90 procent av befolkningen i länderna i Mellanöstern antisemitiska attityder. I till exempel Irak är siffran 92 procent och i Algeriet 87 procent. I Sverige är siffran 4 procent.

Vad ska vi göra åt problemet?

– Skolan har en synnerligen viktig roll för att inskärpa nolltolerans mot judehat. Det finns tyvärr exempel på hur man ibland rationaliserar och relativiserar denna fråga på ett sätt vi aldrig skulle göra om det handlade om nynazister.

– Det finns ibland ett slags välvilja mot påstått svaga grupper som kan vara förrädisk i det långa loppet, säger Eli Göndör.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor