En slump kan ha lett till narkolepsi

Vaccinet Pandemrix mot den så kallade svininfluensan år 2009 visade sig öka risken för sjukdomen narkolepsi. Nu har forskare hittat en möjlig förklaring.

Publicerad
Sex av tio människor i Sverige vaccinerade sig mot influensan H1N1. Pandemrix innehåller ett ämne som liknar receptorn för hypokretin, ett hormon som reglerar sömn och vakenhet.
Bild: iStock

I september 2010 kom de första rapporterna om att barn och ungdomar som fått sprutor med Pandemrix drabbats av narkolepsi, en sjukdom som bland annat leder till sömnattacker. Cirka 150 fall av narkolepsi i Sverige har en koppling till vaccinet, enligt en uppföljning från Läkemedelsverket som sträcker sig fram till år 2011.

Nu har forskare i bland annat USA och Finland jämfört Pandemrix med ett annat vaccin, Focetria, som inte gav några biverkningar alls. De hittade en avgörande skillnad som kan vara orsaken till de svåra biverkningarna.

Pandemrix innehåller mycket mer av ett virusprotein som liknar receptorer för hormonet hypokretin, vars viktigaste uppgift är att reglera sömn och vakenhet.

Att virusproteinet liknar receptorn är en ren slump, en naturens nyck. Men likheten har förödande konsekvenser, enligt en rapport i tidskriften Science Translational Medicine.

En vaccinerad person kan bilda antikroppar med dubbelverkan. Å ena sidan biter de sig fast på ett av svininfluensavirusets proteiner, vilket är helt enligt planen. Å andra sidan kan antikropparna angripa receptorer för hypokretin och därmed orsaka narkolepsi.

Forskarna har hittat dubbelverkande antikroppar i blodprover från tjugo barn och ungdomar i Finland som blev vaccinerade med Pandemrix, och senare fick narkolepsi. Samtliga hade en genetisk känslighet för att utveckla sjukdomen.

Svininfluensan 2009 blev en pandemi

Influensan H1N1 uppstod antagligen hos grisar. Bokstäverna H och N står för proteiner som skiljer viruset från andra stammar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor