Disponibel realinkomst i europa

Publicerad
I Sverige ökade medianinkomsten med 15 procent mellan 2008 och 2013.

Medianinkomsten ökade mest i Slovakien (över 40 procent) mellan 2008 och 2013. I Grekland minskade den mest (mer än 20 procent). Siffrorna bygger på inkomst minus skatt dividerat med antal personer i hushållet, justerat för köpkraften i landet.

Källa: SCB

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor