Våld i teori och praktik

Publicerad

I frågan om våld i hemmet är det ofta skillnad på teori och praktik:

När 1 200 zambier, i Afrobarometer Round 6, tillfrågades om våld i hemmet svarade 87 procent att de var emot våld mot kvinnor, och 60 procent sade sig vara emot fysisk bestraffning av barn. Män och kvinnor, stadsbor och landsortsbefolkning – alla var samstämmigt emot.

Men när Zambia Demographic and Health Survey 2013/14 frågade om våld i hemmet svarade 47 procent av alla kvinnor att de utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld av sin nuvarande eller tidigare partner. Det vanligaste var att de blivit slagna. 31 procent hade sådana erfarenheter från det senaste året och nio procent hade aldrig tidigare berättat för någon om vad som hänt.

I samma undersökning fick 15–49-åriga män frågan om de någonsin försökt kontrollera sin fru genom att antingen:

  • bli svartsjuk eller arg när hon talade med andra män
  • upprepat anklaga henne för att vara otrogen
  • förbjuda henne att träffa sina väninnor
  • försöka begränsa hennes kontakt med sin familj
  • kräva att få veta var hon är hela tiden

Bara 26 procent av männen uppgav att de aldrig använt någon eller många av dessa kontrollmetoder.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor