Halverad mödradödlighet sedan 1990

Antalet kvinnor som dör i barnsäng har minskat med drygt 200 000 per år de senaste 25 åren.

Publicerad
Mödradödlighet per 100 000 barnfödslar och land. Data för år 2015. 
Bild: The Lancet

Mellan 1990 och 2015 sjönk den globala mödradödligheten från 385 till 216, mätt per 100 000 födslar och år. Det handlar i absoluta tal om att antalet kvinnor som dött i barnsäng varje år har minskat från 532 000 till 303000. Den största minskningen har skett i Östasien.

I dag är mödradödligheten främst koncentrerad till ett antal länder i Afrika söder om Sahara. Lägst siffra i världen har Finland (3 per 100 000 födslar och år), och högst har Sierra Leone (1 360 per 100000 födslar och år). Av de tio länder som har lägst mödradödlighet ligger alla utom Kuwait i Europa.

Tydlig nedgång i hela världen
Risken att dö i barnsäng har minskat stadigt i världen de senaste 25 åren. Kurvan visar genomsnittligt antal döda i barnsäng per 100 000 förlossningar globalt.

Studien har publicerats i The Lancet.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor