Toleransen ökar

Den globala resan mot ökad sexuell frigörelse pågår, och inget tyder på att trenden skulle avstanna. 

Publicerad
Tydlig koppling till ålder och geografiSiffrorna på y-axeln indikerar tolerans för homosexuella samt acceptans för skilsmässor och aborter. I de flesta delar av världen, men framför allt i Europa och Amerika, är de yngre mer toleranta än de äldre (diagrammet till vänster). Men det sker även en förändring över tid, det vill säga att till exempel 40-åringarna var år 2008 mer toleranta än vad 40-åringarna var år 1981 (diagrammet till höger).
Bild: Social indikators research

Trots allt man kan läsa om ökad homofobi på flera platser i världen, så är den globala trenden mycket tydlig – toleransen ökar. I en ny studie analyseras hur synen på sexuell frihet har förändrats de senaste decennierna. Forskarna har använt enkät- och intervjudata från World values survey, där hundratusentals människors attityder har kartlagts sedan början av 1980-talet. Där framgår att fler och fler värdesätter självbestämmande över den egna kroppen, fri abort och lagar mot diskriminering av homosexuella.

Den utvidgade sexuella friheten hänger ihop med vad forskarna kallar den andra demografiska transitionen – en trend man ser i framför allt västvärlden. Trenden handlar om en livsstil med längre utbildning, senareläggning av äktenskap och barn, nya samlevnadsformer och lägre nativitet. Den är också ett uttryck för en ökad individuell frihet, vilket även innefattar sexualiteten. Då följer även en mer accepterande syn på aborter, skilsmässor och liknande.

– Vi ser även att sekulariseringen är en viktig faktor för detta, säger Amy Alexander, som är forskare i statsvetenskap vid QoG-institutet vid Göteborgs universitet och en av författarna till studien.

Kommer trenden att fortsätta?

– Ja, säger Amy Alexander. Det är bara att konstatera att de som är födda efter 1980 är långt mer toleranta än äldre, och att inget tyder på att människor blir mer intoleranta i dessa frågor med stigande ålder. Så detta verkar vara en långsiktig trend.

Resultaten är publicerade i Social indicators research.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor