Ett försvarstal för natten

7 frågor till Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han har undersökt vilken roll den nordiska natten har spelat i människors liv under det senaste årtusendet.

Publicerad
Gunnar Broberg i sitt bibliotek, där han har funnit många tidigare perspektiv på nattens väsen.
Bild: Anders Hansson

1 | Varför har du skrivit en bok om nattens historia?

– För det första för att en sådan bok aldrig har skrivits. Det är ju en stor blotta, då omkring halva vårt liv utspelar sig på natten. För det andra för att jag fick en ingivelse för en tid sedan, när jag läste en av Carl von Linnés reseskildringar. Han avslutade ofta sina anteckningar med orden ”och natten kom på”. Det är som en ridå som går ner – en mycket stark bild. Det slog mig hur oförhandlingsbart detta var, hur starkt dygnets rytm har påverkat historiens människor.

2 | Hur har du skrivit boken?

– Jag har närmat mig en massa historiska källor på ett nytt sätt. Det handlar om allt från dikter och memoarer till gamla tidningsartiklar och traktater. Jag har funnit en mängd upplysningar som kan verka triviala var och en för sig. Det kan handla om drömmar, sömn eller när man sover. Eller var man sover. Och jag har arbetat mycket osystematiskt. Men till exempel reseskildringar är i regel mycket användbara. De flesta människor beskriver var och hur de sover under en resa.

3 | Finns det andra typer av källor?

– Jag har även undersökt de författarskap som kan tänkas beröra natten. Till exempel heliga Birgitta och August Strindberg. Och mycket annat som har kunnat ge ett bidrag till den nordiska eller svenska nattens historia sedan tusen år.

4 | Vad är den övergripande lärdomen av arbetet?

– Att det sker en kamp mellan dag och natt. Dagen förknippas ofta med det goda – ”vacker som en dag” och så vidare – medan natten är symbol för det mörka. Det finns många ordspråk på det temat också. Jag har velat dokumentera natten, och då har jag stött på många ögonblicksbilder. Till exempel en utlänning som förvånat sitter uppe och läser sent på kvällen en sommar i Stockholm på 1600-talet.

5 | Är natten slut nu, som du skriver i boken?

– Ja kanske, vi nattarbetar och vi har lyst upp natten. Vi lever också numera i en globalt uppkopplad tid då kommunikation pågår hela tiden. Så natten är alltmer utmanad i vår tid. I dag kan man göra det mesta på natten – gå på gym eller vad som helst. Det finns till och med nattdagis! Så dagen blir allt längre.

6 | Vad tycker du själv om natten?

– Den är värd ett försvar. Den är så innehållsrik. En tid inte bara för sömn, utan även för lugn och eftertanke.

7 | Vad gör du själv på natten?

– Jag försöker sova! (skratt) 

Nattens historia

Gunnar Broberg
Natur & Kultur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor