Ny studie slår fast farhågor om koraller

En gammal teori har nu bekräftats: korallernas skal försvagas på grund av våra koldioxidutsläpp, som gör haven surare.

Publicerad
25 procent. Ungefär en fjärdedel av våra koldioxidutsläpp har tagits upp av haven. Den kolsyra som då bildas försvagar korallernas skal.
Bild: istock

Ungefär en fjärdedel av all koldioxid som människan släppt ut har hamnat i haven. När koldioxid löser sig i vatten bildas kolsyra som sänker vattnets pH-värde. I dag har världens hav ett genomsnittligt pH på 8,1. Det är en sänkning med 0,1 pH-enheter jämfört med förindustriell tid.

Korallernas skal består av kalciumkarbonat. För att bygga skal behöver korallerna kalcium- och karbonatjoner. Kolsyra och andra syror binder karbonatjoner, så försurningar försämrar korallernas förmåga att bygga skal. Koldioxidutsläppen skulle alltså kunna vara en av förklaringarna till att korallrevens utbredning minskar. Men forskare är oense om huruvida pH-sänkningen på 0,1 enheter är tillräckligt stor för att skada korallerna på detta sätt.

I det senaste numret av Nature presenterar ett internationellt forskarteam resultaten från ett unikt experiment som utfördes i en grund lagun vid Stora barriärrevet. Genom att periodvis höja pH-värdet i vattnet med 0,1 enheter kunde forskarna undersöka om lagunens koraller växte bättre vid det pH-värde som rådde vid förindustriell tid. Det visade sig att pH-höjningen förbättrade korallernas förmåga att bygga skal med ungefär sju procent. Därmed är det bevisat att försurningen från koldioxidutsläppen skadar korallerna, menar forskarna.

Experimentet är det första i sitt slag. Ingen har tidigare lyckats manipulera pH-värdet i korallernas naturliga miljö.

Forskarna anslöt en stor vattentank till tidvattnet i lagunen. Tankens vatten innehöll natriumhydroxid, ett basiskt ämne som höjer pH-värdet. När tanken öppnades drog tidvattnet med sig det basiska vattnet in i lagunen. På så sätt kunde forskarna höja pH-värdet till den nivå som rådde under förindustriell tid. Vattnet i tanken innehöll ett färgämne som binder till koraller när de bygger skal. Genom att mäta mängden färgämne som försvann ur vattnet kunde forskarna beräkna korallernas dagliga skaltillväxt. Forskarna gjorde även kontrollmätningar med vanligt vatten i tanken – pH-värdet i lagunen var alltså opåverkat. Vid dessa försök tog korallerna upp mindre mängder färgämne än vid försöken med förhöjt pH-värde. Ur korallernas synvinkel var det alltså bättre förr, och dagens försurade vatten försämrar deras tillväxt.

Försurningen är inte det enda hotet mot korallerna. Temperaturökningar, algpåväxt, invasioner av korallätande sjöstjärnor samt ett allt grumligare vatten, som försvårar korallernas fotosyntes, bidrar också till att korallreven krymper i allt snabbare takt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor