Breda kunskaper bra för företagare

En studie av mönstringsdata visar att de som har kunskaper jämnt fördelade över olika områden har större sannolikhet för att bli företagare.

Publicerad
Framgångsrika företagare har sällan visat på någon tydlig specialförmåga i samband med mönstringen.
Bild: iStock

Företagare bör vara generalister. Så kan man sammanfatta en studie över svenska mönstringsdata. De som hade en jämn fördelning i de tester som unga svenska män gör i 18-årsåldern inför militärtjänsten har högre sannolikhet för att senare i livet bli företagare, än de som uppvisade mer specialiserad kompetens i testerna. Det som undersöks vid mönstringen är bland annat logisk förmåga, verbal förmåga, spatial förmåga, psykisk funktionsförmåga och teknisk förmåga.

Analysen visade också att de män som hade en jämn fördelning av sina mönstringsresultat också hade företag med bättre resultat, högre omsättning och fler anställda än företag som drevs av män med ett specialiserat kunnande.

Analysen bygger på studier av över 450 000 män som mönstrat i Sverige under åren 1969 till 1983. Resultaten är publicerade i Ekonomisk Debatt.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor