Finns det hopp för moharen?

Den svenska moharen lever en så pass undanskymd tillvaro att forskarna inte vet om den håller på att försvinna eller ej.

Publicerad
I sommardräkt är det mycket svårt att skilja en mohare från en vanlig skogshare. Men på vintern blir den blågrå, i stället för vit.4 frågor till Carl-Gustaf Thulin, föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet. 
Bild: Fergus Gill / 2020VISION

Naturvårdsverket har beviljat ett forskningsanslag på 300 000 kronor för att ta reda på om moharen håller på att försvinna från Sverige. Projektet ska ledas av Carl-Gustaf Thulin, som är föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

1 | Vad är en mohare?

– Den beskrivs som en underart av skogsharen. Men i stället för att bli vit på vintern så blir den blågrå, en anpassning till mindre snörika vintrar. På latin heter den Lepus timidus sylvaticus, vilket betyder ungefär ”den blygsamme löparen i skogen”.

2 | Var lever den här i Sverige?

 – Moharens utbredning sträcker sig upp till Dalälven. Vår andra underart av skogsharen, den som blir vit på vintern och heter Lepus timidus timidus, har en utbredning som sträcker sig ungefär från Göta kanal och norrut.

 3 | Är moharen hotad här?

 – Utbredningen överlappar även fältharens utbredning, som vi tror är en viktig konkurrent. Fältharen är vår andra art av hare, Lepus europaeus, som finns från Skåne till Dalarna. Det främsta målet med projektet är att undersöka om det är konkurrensen från fältharen eller rovdjurstrycket från räv som är mest avgörande för moharens beståndsutveckling. Det ska vi undersöka genom att analysera avskjutningsstatistik och genom inventering av spår i snön. I förlängningen hoppas vi även utveckla inventeringsmetoder baserade på spillning och dna-analys.

4 | Om det visar sig att moharen är hotad, vad kan vi göra för att hjälpa den?

 – Det får vi återkomma till när vi vet mer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor