Den klotrunda fotbollsfisken lockar till sig byten med hjälp av metspöet på ryggfenan, som har en självlysande topp.
Bild: David Shale / NPL

En lysande lösning

Det vimlar av självlysande organismer i världens hav. Bland fiskarna har lysförmågan utvecklats i flera olika grupper under evolutionens gång. Så det är uppenbarligen en viktig egenskap. Till exempel kan den paradoxalt nog användas för att inte synas. 

Premium
Publicerad

Det vimlar av självlysande fiskar i haven. Kanske låter det som en överdrift, men faktum är att de självlysande fiskarna är de mest talrika ryggradsdjuren på hela planeten. Nya beräkningar indikerar att det kan finnas mer än en triljon av dem – en miljard miljarder självlysande fiskar.

Många organismer ger ifrån sig ljus med en metod som kallas fluorescens. Det innebär att solljuset bidrar med den energi som krävs för ljusproduktionen. Men de flesta självlysande fiskar lever på djupt vatten och ser aldrig solen, så deras ljustillverkning sker med hjälp av en kemisk reaktion som äger rum inuti speciella ljusorgan. Ljuset bildas när en ljusalstrande molekyl – ett luciferin – oxideras i närvaro av en katalysator. Denna kemiska ljusalstring kallas bioluminiscens.

Genom att kombinera genetiska analyser med studier av fiskfossil har amerikanska forskare lyckats reda ut bioluminiscensens evolution hos fiskarna. Analyserna visar att bioluminiscens har uppstått vid hela 25 olika tillfällen i 14 olika fiskgrupper under de senaste 150 miljoner åren.

– Siffran är avsevärt högre än vad tidigare beräkningar indikerat och visar att bioluminiscens är en mycket viktig egenskap hos fiskar, säger Matthew Davis vid St. Cloud state university i Minnesota, USA, som är en av forskarna bakom studien.

Fiskarna kamouflerar sig

Man skulle kunna tro att självlysande fiskar vill synas, men faktum är att ett av de vanligaste användningsområdena för bioluminiscens är kamouflage – fiskarna gömmer sig med hjälp av ljus.

Pickfiskarna är en familj djuphavslevande fiskar. Deras ljusorgan har formen av små lysande prickar på kroppen, fenorna och på huvudet. När det blir mörkt lämnar prickfiskarna de djupa vattnen för att äta plankton närmare ytan. Här råder ett svagt blåaktigt sken nattetid. Prickfiskarna justerar ljusorganen på kroppens undersida så att de sänder ut ett liknande blått ljus. På så sätt blir deras kroppskonturer svåra att urskilja för rovdjur som närmar sig underifrån.

Hos vissa grupper av djuphavslevande fiskar har uppkomsten av bioluminiscens medfört en mycket snabb och omfattande artbildning. Prickfiskarna är ett bra exempel: Det finns drygt 250 arter i dag. Frågan är varför det har blivit en så stor artrikedom. Att kunna gömma sig med ljus är naturligtvis fördelaktigt, men det leder ju inte till artbildning.

Kommunicerar med ljuset

Det är över huvud taget svårt att förstå hur artbildning går till i de öppna vattenmassorna. Processen kräver vanligtvis att ett bestånd delas upp i två eller fler grupper, och att parningen sedan sker inom den egna gruppen – inte med individer från andra grupper. Men de öppna vattenmassorna verkar sakna förutsättningar för att dela upp ett bestånd på ett sådant sätt, i form av till exempel fysiska barriärer. Matthew Davis menar att den omfattande artbildningen hos de självlysande fiskarna inte har med kamouflage att göra, utan med förmågan att kunna signalera till varandra – att kommunicera med ljus.

– Våra analyser visar att fiskgrupper som kommunicerar med ljus har haft en mer omfattande artbildning än fiskgrupper som enbart kamouflerar sig med ljus, säger han.

Hos många fiskarter som lever i dagsljus väljer honorna att para sig med de mest färgstarka hannarna. Det är ett exempel på sexuell selektion, en process som kan leda till artbildning. Om honornas smak för hannar varierar lite och hannarnas sexuella karaktärer också varierar något, kan det uppstå grupperingar med egenskaper som avviker något från de som råder i resten av beståndet. Forskarna tror att bioluminiscens kan fungera på liknande sätt.

– Tanken är att fiskarter som kommunicerar med bioluminiscens har förutsättningar för sexuell selektion och att detta kan skapa genetisk isolering även i djuphaven och i de öppna vattenmassorna. Med tiden kommer de genetiskt isolerade grupperna att utvecklas till olika arter, säger Matthew Davis.

Ljusorgan över hela kroppen

Forskarnas analyser av bioluminiscensens evolution visar att tidiga arter av prickfiskar hade ljusorgan enbart på kroppens undersida – som alltså fungerade som kamouflage. Men för ungefär 70 miljoner år sedan började de ljusalstrande prickarna spridas från buken till fiskarnas sidor, fenor och huvud. Det var då som artbildningen tog fart. Hos de 250 arter av prickfiskar som finns i dag bildar ljusorganen mer eller mindre artspecifika mönster som signalerar ”Här är jag” till artfränder.

Många fiskarter använder bioluminiscens för sin jakt. Hos de marulkartade fiskarna är en bit av ryggfenan omvandlad till ett litet metspö med en tipp som ger illusionen av ett litet byte, när fisken viftar med den. Arter som lever på riktigt djupt vatten har dessutom ett ljusorgan i toppen av metspöet – som självklart blir extra lockande för hungriga fiskar.

De självlysande tipparna på metspöna innehåller ljusalstrande bakterier som lever i symbios med fisken – den kemiska ljusreaktionen sker alltså inuti dessa bakterier. Ganska exakt 1500 fiskarter har bioluminiscens, och ungefär hälften av dem utsöndrar ljus med hjälp av bakterier. Hos de resterande arterna sker ljusreaktionen inne i specialiserade celler.

Det finns många exempel på avancerade former av bioluminiscens hos fiskar. En intressant variant finner man hos släktet Malacosteus som tillhör familjen glappkäkfiskar. Namnet kommer av deras enorma och utfällbara underkäkar – som saknar botten och kan liknas vid en råttfälla, fast med långa sylvassa tänder. Dessa fiskar har två par stora ljusorgan på huvudet. Paret närmast ögonen skickar ut rött ljus, som är osynligt för de flesta fiskar – men inte för glappkäkfiskarna själva. De kan alltså lysa på tilltänkta byten utan att bli upptäckta. Det andra paret ljusorgan skickar ut grönt ljus, som sannolikt används för kommunikation med artfränder.

Ljuset förvirrar fienden

Men de självlysande fiskarnas byten kan också använda ljus – för att slå tillbaka. Det finns exempelvis flera arter av kräftdjur inom familjen Oplophoridae som kan spotta ut stora mängder luciferin så att det bildas ett självlysande moln runt kräftan. Ett utmärkt sätt att förvirra fienden en stund, så att den hinner smita.

Enligt Matthew Davis och hans kolleger har bioluminiscens med hjälp av bakterier uppstått vid 17 olika tillfällen under 150 miljoner år av fiskevolution. Bioluminiscens med speciella celler har uppstått endast åtta gånger under samma period, vilket indikerar att denna process är mer komplicerad, sett ur ett evolutionärt perspektiv.

– De bakterier som fiskarna använder för bioluminiscensen finns överallt i havet, så det är antagligen enklare att utveckla speciella organ för att hålla sig med bakterier än att utveckla processer för egen ljusproduktion, säger Matthew Davis.

De cirka 750 arterna av självlysande fiskar som inte lever i symbios med bakterier måste antingen tillverka sina ljusalstrande molekyler själva eller få i sig dem via födan. Så gör till exempel sångfisken, vars namn kommer från hannarnas högljudda parningsläten – som faktiskt påminner mer om ljudet från en elgenerator än om skönsång. Fisken har ett elegant mönster av ljusorgan på kroppen. Det luciferin som finns i fiskens ljusorgan kommer från millimeterstora självlysande kräftdjur som ingår i födan. Om sångfisken slutar äta sådana kräftdjur så förlorar den alltså sin bioluminiscens.

Drygt 80 procent av alla djur som lever på mer än 500 meters djup i haven har bioluminiscens. Man kan därför föreställa sig att det pågår ett slags ljuskrig i djuphavens näringskedjor, där rovdjur och bytesdjur gör sitt bästa för att blända, förvirra och skrämma sina motparter (se infografiken).

Lyskraft som attack och försvar

Klicka för att ladda ner infografiken som PDF.

Sex olika sätt att lysa nere i havets mörker

1. Blått ljus vanligast De flesta havslevande organismer med bioluminiscens utsöndrar blågrönt ljus. Det beror på att blågrönt ljus (våglängd ≈ 470 nanometer) når längre i vatten än exempelvis rött och gult. Dessutom saknar många havsdjur de ögonpigment som krävs för att kunna uppfatta ljus med både kortare och längre våglängder än 470 nanometer.

2. Lysande bakterier i fiskarnas tjänst Det finns gott om självlysande bakterier i haven, men många av de arter som lever i symbios med fiskar tillhör släktet Vibrio – som också innehåller arter som orsakar sjukdomar hos människan. Kolera är ett exempel. Ensamma bakterier utsöndrar inte ljus – bioluminiscensen kräver att bakterierna packas samman i välorganiserade kolonier. Då börjar de kommunicera med varandra – och ger samtidigt ifrån sig ett stadigt ljussken. Fiskarnas ljusorgan erbjuder de rätta förutsättningarna för detta.

3. Lyser upp svenska vatten En av de 250 arterna av prickfiskar förekommer i svenska vatten: Notoscopelus kroyeri ”större prickfisk”. Den är mörkbrun och cirka 15 centimeter lång.

De självlysande prickarna, ljusorganen, bildar ett tydligt band på ryggen mellan den lilla fettfenan och stjärten. Större prickfisk lever i stim och tillbringar dagen på minst 300 meters djup. På natten simmar den upp till ytvattnet för att äta plankton. Arten förekommer sparsamt i Västerhavet.

4. Ett simmande trafikljus De flesta fiskar med bioluminiscens har blågrönt ljus. Men arten Malacosteus niger, som tillhör familjen glappkäkfiskar, kan sända ut rött ljus från ett par stora ljusorgan placerade under ögonen. Rött ljus är osynligt för de flesta andra fiskar men inte för den här glappkäkfisken, som är utrustad med ett speciellt pigment i sina ögon som gör att den kan se rött ljus. Pigmentet kommer från små kräftdjur som fisken äter, som i sin tur får i sig pigmentet från sin föda, växtplankton.

Underkäken hos Malacosteus niger är enorm och saknar botten – som en tom ram med vassa tänder. Det är en anpassning som gör det möjligt att attackera riktigt stora byten. Men samtidigt måste ju fisken kunna fånga de små kräftdjuren som ger fisken förmåga att alstra rött ljus, vilket borde vara ganska svårt med en bottenlös käke. Forskarna tror att de små kräftorna utgör ”snacks” som fisken äter medan den letar efter större byten. Förutom de röda ljusorganen har glappkäkfisken också ett par ljusorgan som utsöndrar ett grönaktigt sken. Det, tillsammans med den utfällbara käken, gör att den kallas stoplight loosejaw på engelska.

5. Ovanligt upplyst Som de flesta djuphavsmarulkar har också Linophryne arborifera en ryggfena som är utrustad med ett litet metspö med självlysande topp. Dessutom har arten en stor utväxt på kroppens undersida som påminner om sjögräs. Även denna är självlysande – men till skillnad från lockbetet på metspöet så lyser ”sjögräset” inte med hjälp av bakterier, utan med speciella celler. Arten har alltså två olika sorters bioluminiscens, vilket är väldigt ovanligt bland fiskar.

Det är bara honan som är självlysande. Hannen är en blek liten parasit som biter sig fast i honans kropp och som vägrar släppa taget förrän hon parat sig med honom. Honan är cirka 70 millimeter lång, hannen 15 millimeter.

6. Få arter, enorma mängder Rundkäkfiskarna, Cyclothone, är ett släkte med 13 arter. De är självlysande, långsmala och enormt talrika. Totalt beräknas det finnas en miljard ton fisk i de öppna haven, och rundkäkfiskarna har ansetts stå för drygt halva den vikten. Men nya beräkningar baserade på ekolodning indikerar att fiskmängden i haven är den tiodubbla, och att detta till stor del beror på att man tidigare har underskattat antalet rundkäkfiskar. På samma sätt som prickfiskarna, vistas rundkäkfiskarna under dagen på djupt vatten och simmar närmare ytan för att äta när det blir natt. Det här är den största förflyttningen hos djur som sker på vår planet. Men vi vet väldigt lite om dess effekter på havens näringskedjor och kretslopp.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor