Flygplan med fågelkänsla

Publicerad
En flygplansvinge där den inre strukturen påminner om fågelskelett blir fem procent lättare.

Fåglarnas skelett innehåller komplexa stödstrukturer som gör benen både lätta och starka. Med hjälp av superdatorer försöker forskare nu efterlikna naturen.

– Man kan säga att vi simulerar evolutionen, säger Niels Aage, forskare på Danmarks tekniska universitet.

Han har lett arbetet med att utforma insidan av en 27 meter lång flygplansvinge på en Boeing 777, med hjälp av en ny beräkningsmodell som presenteras i tidskriften Nature. Resultatet, efter att superdatorn räknat i fem dagar, blev en viktminskning med fem procent. Det skulle betyda en bränslebesparing på upp till 200 ton per år och flygplan.

Datorer används sedan länge inom industrin för att räkna fram hur olika delar kan göras så lätta som möjligt utan att tappa i styrka. Föremålet delas då in i små kuber, så kallade voxlar. Hittills har bara mindre föremål, indelade i ett par miljoner voxlar, kunnat optimeras. Den nya modellen klarar en miljard voxlar och kan användas inom många områden.

– Vårt nästa projekt handlar om broar, säger Niels Aage.

För att tillverka de avancerade strukturerna krävs dock en ny typ av stora 3D-skrivare som ännu inte finns på marknaden. 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor