Värdig vinnare av Augustpriset

Publicerad

Namnet Erasmus är numera mest förknippat med ett utbytesprogram för ungdomar i Europa. Högskolestudenter får generös finansiering för att utföra en del av sina studier på en annan plats i Europa. Programmet är träffande döpt efter Erasmus av Rotterdam. Att namnet är passande framgår tydligt när man läser Nina Burtons lysande bok Gutenberggalaxens nova.

Erasmus var en berest, lärd och utåtriktad europé, som ständigt flyttade mellan dåtidens kulturella metropoler i Europa.

Gutenbergs tryckpress förändrade mycket. Den var förutsättningen för 1500-talets medierevolution. Men likt dagens internetdrivna teknikskifte krävde den nya tekniken ett innehåll. Erasmus av Rotterdam levererade det. I hans böcker förenades vetenskap och religion, översättningar, egna funderingar och handfasta råd. Han gick tillbaka till de antika källorna, översatte och diskuterade.

Erasmus av Rotterdam var, med Nina Burtons ordval, den tidens nova – en bländande centralgestalt. Med dagens etiketter skulle vi kalla honom bästsäljare. Nina Burton hedrar honom genom sin långa och lärda essä. Men boken är aldrig tråkig eller utestängande, eftersom den också är fylld med detaljer och anekdoter. Gutenberggalaxens nova är en välförtjänt mottagare av Augustpriset som 2016 års fackbok. 

Gutenberggalaxens nova

Nina Burton
Albert Bonniers förlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor